MENU

Over deze website

Het Kieskompas met Steffie is een samenwerking tussen Kieskompas en Leer Zelf Online. Speciale dank gaat uit naar iedereen die heeft meegedacht over de beste inhoud voor deze website.

Dit Kieskompas is bedoeld om mensen te informeren over de standpunten van politieke partijen. De uitkomst is géén stemadvies, maar moedigt gebruikers aan om verder op onderzoek uit te gaan naar een partij die het best bij de eigen ideeën past. Een Kieskompas geeft geen volledig overzicht van alle dingen die spelen in de politiek, maar behandelt alleen de meest belangrijke van dit moment.

De posities van de politieke partijen zijn gecontroleerd door Kieskompas. De informatie die daarvoor door de partijen is aangedragen, is opgenomen in dit kompas. Kieskompas en Leer Zelf Online zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.

Als u uw emailadres met ons deelt, zal dit alleen worden gebruikt om u uit te nodigen voor wetenschappelijk online panelonderzoek. Uw antwoorden uit het Kieskompas blijven volledig anoniem en kunnen niet aan uw emailadres gelinkt worden. Wil je meer weten over hoe Kieskompas met jouw gegevens omgaat? Kijk dan op https://home.kieskompas.nl/nl/policies/.

De intellectuele eigendomsrechten van deze website zijn van Kieskompas en Leer Zelf Online. Het is toegestaan om alle informatie op deze website te kopiëren, te downloaden, op verschillende manieren openbaar te maken, te verspreiden óf te verveelvoudigen, zolang uit de bronvermelding voldoende blijkt waar de informatie vandaan komt.